Abonner på NÆRINGSHAGENS NYHETSBREV

Hold deg oppdatert på programmer, events og andre nyheter for kompetanseheving og utvikling av næringslivet i Asker.
E-post
Navn
AskersHus Næringshage
Hva skal jeg bli når jeg blir stor?
16.01.2018
Morten Strøhm er ny leietager i AskersHus. Når han nå fader ut av en økonomisjefstilling åpner ...
Stafett For Livet kommer til “Nye Asker” – velkommen til åpent infomøte!
22.11.2017
Stafett For Livet er den norske utgaven av Relay For Life – verdens største non-profit-løp m...
How to start business in Norway – Kunnskapssenteret i Sandvika 22/11
17.11.2017
In this course held in English you will be introduced to the most important aspects of setting up a ...
Andre Næringshagene
2016
EMISJON – FLERE EIERE. LEDELSE
AskersHus AS har gjennomført rettet emisjon og styrket selskapets strategiske posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet. Sentrale bedrifter i Asker, Asker kommune, Akershus fylkeskommune og leietakee er kommet inn på eiersiden i
2015
LEIETAKERE FLYTTER INN. BLE MEDLEM I NÆRINGSHAGEFORENINGEN I NORGE
De første leietakere flytter inn 1. april 2015. AskersHus AS restrukturerte sin tjenesteportefølje og innrettet denne i fire innsatsområder: Ressurspoolen, Rugekassen, Næringslivets Servicekontor og Campus Asker. Ble medlem i Næringshageforeningen i Norge, i juni 2015.
2013-14
ASKER NÆRINGSRÅD BLIR 100% EIER
2,8 mnok investert å rigge opp faglig innhold  i AskersHus. 8 delprosjekter gjennomført.  
2007
ASKER NÆRINGSRÅD OVERTOK AKSJEANDELER
Asker Næringsråd overtook aksjeandelene til Nera Satcom og Ericsson. Selskapet endret navn til Vekst i Asker AS o.g eies av Asker kommune og Asker Næringsråd
X