Abonner på NÆRINGSHAGENS NYHETSBREV

Hold deg oppdatert på programmer, events og andre nyheter for kompetanseheving og utvikling av næringslivet i Asker.
E-post
Navn
AskersHus Næringshage
«Nye Asker» – ny arbeidsregion med store muligheter
20.10.2017
Næringslivets dag 2017 – et samarrangement for næringslivet i Asker, Røyken og Hurum går a...
Innovativ kongekrabbe fra MS DONNA!
13.10.2017
MS Donna AS, ved askermannen Kjell Olav Rugset, er nok en driftig gründersatsning i næringshagen. ...
«Senk skuldrene» med bryllupshjelperen.no
06.10.2017
Heidi Huse Myrmo, en av gründerne i Askershus Næringshage, lanserte nylig sin nettside – bry...
Andre Næringshagene
2016
EMISJON – FLERE EIERE. LEDELSE
AskersHus AS har gjennomført rettet emisjon og styrket selskapets strategiske posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet. Sentrale bedrifter i Asker, Asker kommune, Akershus fylkeskommune og leietakee er kommet inn på eiersiden i
2015
LEIETAKERE FLYTTER INN. BLE MEDLEM I NÆRINGSHAGEFORENINGEN I NORGE
De første leietakere flytter inn 1. april 2015. AskersHus AS restrukturerte sin tjenesteportefølje og innrettet denne i fire innsatsområder: Ressurspoolen, Rugekassen, Næringslivets Servicekontor og Campus Asker. Ble medlem i Næringshageforeningen i Norge, i juni 2015.
2013-14
ASKER NÆRINGSRÅD BLIR 100% EIER
2,8 mnok investert å rigge opp faglig innhold  i AskersHus. 8 delprosjekter gjennomført.  
2007
ASKER NÆRINGSRÅD OVERTOK AKSJEANDELER
Asker Næringsråd overtook aksjeandelene til Nera Satcom og Ericsson. Selskapet endret navn til Vekst i Asker AS o.g eies av Asker kommune og Asker Næringsråd
X