COVID-19 

En samlet oversikt over hvilke tiltak og endringer som er relevant for gründere og oppstartselskaper.  

ASKERPAKKEN
Asker kommunes krisepakke for gründere og oppstartselskaper. 

FRA OPPSTART TIL VEKST

En operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen

ASKERSHUS

PROSJEKTER 2020

AskersHus verdiskapning skjer gjennom ulike prosjekter knyttet opp til offentlig og privat næringsliv. 

ETABLERERTJENESTEN
Viken Space
Strategisk Næringsplan
DIVERSITY
TEAMS
INVESTOR-NETTVERK
ASKERPAKKEn
 

Viken Space tilbyr gründere, studenter eller innovative team et kontorlandskap og innovasjonsmiljø, som skal bidra med økt kunnskap, kompetanse og vekst gjennom et nettverk av ressurspersoner og kjernekompetanse.

KONTORPLASS?

Ser du etter

AKTUELT

 

Innovasjonsaktiviteter 

SAMARBEIDSPARTNERE

Besøksadresse

AskersHus AS
Drengsrudhagen 6
1385 Asker

Organisasjonsnummer: 986 481 486
Kontonummer: 8601 769 4342

© 2019 av AskersHus  

  • Facebook - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle