Øvrige leietakere

Norjournal software

Norjournal AS er et nystartet firma med fokus på utvikling av journal- og administrasjonssystemer. I tillegg tar vi på oss supportoppdrag.
www.norjournal.no
Torgeir Ønvik Amundsen
+4745221266
post@norjournal.no

Proactive Systems

Proactive Systems AS tilbyr konsulenttjenester innen engineering og utstyr med prosessløsninger.

Campus NooA

Campus NooA er en offentlig godkjent som nettskole i Norge av Utdannings- og forskningsdepartementet etter Lov om voksenopplæring. Vi følger FUNs kvalitetsnormer og mottar utviklingsmidler fra VOX og NordPlus

Vinterfjord As

Vinterfjord is a startup launched in September 2015.

Per S Thoresen Management consulting

Daglig leder, Per S Thoresen

Inclusion AS

Inclusion AS er et firma lokalisert i Asker som tilbyr opplæring og veiledning innenfor områdene entreprenørskap og jobbutvikling, inkludering og integrering:

Etablertjenesten

Etablererjenesten i Asker og Bærum er offentlig finansiert og tilbyr gratis kurs og veiledning for gründere. Tjenesten er en del av Etablerertjenesten i Akershus.

  • http://www.etablerer-akershus.no/hjem
  • tlf: 02314
  • etablerer@askern.no

Revisorforum1

Daglig leder, Knut Erik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, Høyere Revisorstudium og MBA fra Norges Handelshøyskole samt revisorstudiet fra Høgskolen i Hedmark.

Asker Næringsråd

Asker Næringsråd er en interreseorganisasjon for næringslivet i Asker. Vi er med på å forme fremtiden for næringsdrivende i Asker.

Firma Bjørn Langvik

Firma Bjørn Langvik er heleid av Bjørn Langvik. Bjørn Langvik er prosjektleder for etablering og oppbygging av AskersHus, og kontakt med næringshageforeningen . Han har ansvar for felles prosjekter på tvers av miljøene/firmaene, og har bl.a. prosjektansvar overfor Asker kommune og Akershus fylkeskommune.

.

FITS Consulting AS

Med prosjektledelse som kjerne og teknisk ekspertise hjelper vi små og mellomstore bedrifter med å realisere deres ide’er.

Vi kan hjelpe med:

Digitisation| IT strategi | Leverandørvalg | Skreddersydde IT løsning |  Prosjektledelse | Tekniske ressurser |

Askershus Reiselivesråd

Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer i Akershus, og en paraplyorganisasjon for de regionale reiselivsenhetene Visit Romerike, Visit Follo og Visit Asker og Bærum.

Lonar AS

Lonar AS er et holding selskap eid av Leif Frode Onarheim (varaordfører i Asker Kommune)