NÆRINGSUTVIKLING I ASKER

Askershus har gått i partneravtale med Asker kommune  hvor vi jobber aktivt med næringsutvikling og måloppnåelse i temaplan næring for planperiode 2021 - 2024. 

Temaplan næring har som mål å skape flere lokale arbeidsplasser, øke verdiskapningen og få flere bedrifter til å etablere seg, og bli, i Asker.

 

Les mer om temaplan for næring 2021 - 2024 her 

Asker-kommune_logo_stilisert_hvit_190611.png

4 FOKUSOMRÅDER

1. Campus bærekraft/sirkulærøkonomi
For å styrke tilstedeværelsen av relevante akademiske institusjoner skal Asker kommune sammen med akademia og relevante kompetansemiljøer skissere hvordan etablering av en campus innen bærekraft/sirkulærøkonomi-området kan gjennomføres.

 

2. Invester i Asker-funksjon
For i større grad å proaktivt tiltrekke oss næringsinvesteringer skal Asker kommune utrede og foreslå etablering av en Invester i Asker-funksjon med tilhørende rammeverk.


En koordinerende enhet som møter investorer og utbyggere på en samlet og næringsvennlig måte. Denne funksjonen kan også generere egne initiativ for å tiltrekke næringsinvesteringer til kommunen

3. Næringsutviklingsfond

For å sikre utvikling av næringsområder med særlige muligheter skal Asker kommune utrede og foreslå statutter og modell for et næringsutviklingsfond med tilhørende rammeverk.

 

4. Omdømmebygging som bo-, besøks- og næringskommune
For å profilere Asker som bo-, besøks- og næringskommune skal Asker kommune utrede og utforme forslag til revidert kommunikasjonsstrategi der Askers fortrinn og satsingen formidles gjennom bruk av nye plattformer og mediekanaler

IMG_4414.JPG

AKTIVITETER