NACE-koder

Følgende NACE-koder (hovedbransje) er lagt til grunn for å kunne søke:
 

 • 01-11, landbruk og produksjon av mat – dog ikke 06 oljeutvinning

 • 47 Butikkhandel – inkl. postordre og handel utenfor utsalgssted

 • 55-56 * Drift av hoteller, campingplasser, spisesteder, gatekjøkken, kantiner, catering og barer

 • 73 Reklamebyrå og media

 • 74 Design, fotograf-, takserings- og impresariovirksomhet

 • 75 Veterinærtjenester

 • 78 Rekruttering av arbeidskraft

 • 79 Reise- og opplevelsesarrangører

 • 82 Kombinerte kontortjenester og messe- og kongressvirksomhet. Annet

 • 90 Kunstnere

 • 92 Lotteri og totalisatorspill

 • 93 * Idrettsanlegg, treningssentra, fornøyelsesparker, fritidsvirksomhet ellers

 • 94 Organisasjoner

 • 95 Reparasjoner av data, elektronikk, sko og andre varer til personlig bruk

 • 96 Vaskeri, renseri, frisering, renser, skjønnhetspleie og annen personlig tjenesteyting

   

*) Det er foreløpig noe uklart om det kommer en revidert statlig ordning (den generelle) som kan dekke flere typer kostnader (f.eks. varelagersvinn) for nevnte periode.
Dette antas å bli avklart innen søknadsfristens utløp.