AskersHus er en operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen med servicefunksjoner og miljøer knyttet til entreprenørskap, nyskaping, næringsservice og etter- og videreutdanning.

VIKTIG DRIVKRAFT FOR ASKER-REGIONEN

Vi jobber kontinuerlig om å skape en arena for samspill blant offentlig og privat virksomhet som bidrar til innovasjon og vekst i regionen. Dette gjør vi gjennom samarbeid på innovasjonsprosjekter. 

28 

Innovasjons

prosjekter

19

Eiere

25 

Samarbeids

Partnere

2003

AskersHus AS er en videreføring av selskapet Asker Vekst AS som ble etablert høsten 2003 av Asker kommune (66,6%), Nera Satcom (16,7%) og Ericsson (16,7%).

2007

Asker Næringsråd overtok aksjeandelene til Nera Satcom og Ericsson.

 

Selskapet endret navn til Vekst i Asker AS.

2012

Asker kommunes aksjer overtatt av Asker Næringsråd.

 

Asker Næringsråd eier etter dette samtlige 3000 aksjer, pålydende NOK 100, i selskapet som samme år endret navn til AskersHus AS.

2014

2015

AskersHus AS restrukturerte sin tjenesteportefølje og innrettet denne i fire innsatsområder: Ressurspoolen, Rugekassen, Næringslivets Servicekontor og Campus Asker.

 

Fra og med april 2015 var selskapet i ordinær drift.

2016

Emisjon hvor målet for var å styrke selskapets strategiske  posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og privat  virksomhet.

 

Emisjon resulterte med 19 nye eiere 

ANSATTE

Fredrik Brodtkorb,

Daglig Leder


fredrik.brodtkorb@askershus.no

Karin Skandsen,

Community Manager

karin.skandsen@askershus.no

PROSJEKTRESSURSER

Bjørn Langvik
Næringsplan - Asker kommune

Hanne Nordal
Etablerertjenesten

Ane Maria H. Mjaaseth

Etablerertjenesten

© 2019 av Askershus Næringshage 

Toril Flåskjer

Etablerertjenesten

Trine Maren Skott-Myhre
Etablerertjenesten

Hilde Thorud,

Etablerertjenesten

STYRET

Bjørn Langvik

Styreleder

Ole Kristian Tangen

Styremedlem

Asle Sjørbotten

Styremedlem

Trude J.H. Fjeldstad

Styremedlem

Vibeke Glosli

Styremedlem

Steinar Bustad

Styremedlem

Yngve Bastesen

Styremedlem

Morten Bastrup

Styremedlem

Eiere

vedlegg

Vedtekter AskersHus A/S

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017