Askershus er en kreativ og framtidsrettet møteplass

for gründere, etablert næringsliv og studenter.


Vi er et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for
offentlig og privat virksomhet i Asker regionen.

Direktør for Asker Næringsråd. Styreleder i AskersHus AS og NOWI-gruppen, samt styremedlem i DI-gruppen og Asker International School.
Styreleder i AskersHus Næringshage og NOWI-gruppen, samt styremedlem i DI-gruppen og Asker International School.

Lars O. Nordal

Styreleder

Bjorn-4
Bjørn Langvik konstituert Daglig leder, AskersHus Næringshage

Bjørn Langvik

Konstituert daglig leder og styremedlem

AskersHus Næringshage ,øvrige styremedlemmer: 2016/2017


Asle Sjørbotten
Asle Sjørbotten
Christine Raaholt
Christine Raaholt
Jan Egil Hallbjørhus
Jan Egil Hallbjørhus
Mari Espelin
Mari Espelin
Ole Kristian Tangen
Ole Kristian Tangen