• Askershus Næringshage

Åpning av VIKEN SPACE

Oppdatert: 19. feb. 2019


16. Oktober 2018 åpnet Askershus Næringshage dørene til Viken Space, som er regionens nye arena for Innovasjon og entreprenørskap.


Askershus flyttet inn i helt nye lokaler hos NOV (National Oil Well) i Asker. Dette gir også større muligheter for å utvide tilbudet til mer gründere og oppstartselskaper fremover. Vi vil ha muligheten å tilby ulike tjenester til opptil 70 gründere, som er stor økning fra tidligere.VIKEN SPACE tilbyr gründere, studenter og innovative team et kontorlandskap og innovasjonsmiljø, som skal bidra med økt kunnskap, kompetanse og vekst gjennom et nettverk av ressurspersoner og kjernekompetanse.


Les mer om åpningen her

48 visninger

Besøksadresse

AskersHus AS
Drengsrudhagen 6
1385 Asker

Organisasjonsnummer: 986 481 486
Kontonummer: 8601 769 4342

© 2019 av AskersHus  

  • Facebook - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle