Økonomisk støtte til grønne prosjekter

Har du en forretningsidé som vil bidra til redusert forbruk? Nå kan du søke om økonomisk støtte fra Asker kommune.

Asker kommune ønsker å støtte gode initiativer, grønne forretningsmodeller og gründere som kan bidra til en sirkulær omstilling, med ombruk, reparasjon, redesign og delingsøkonomi i fokus.

Søknadsfrist er 30. april 2021.Næringslivet er viktig i det grønne skiftet

Går du med en sirkulær gründer i magen? En mer sirkulær økonomi er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, og næringslivet er en viktig bidragsyter.

Dersom alle mennesker på jorda skulle hatt et like høyt forbruk som en gjennomsnittlig nordmann ville vi trengt 3,6 jordkloder. Det er derfor helt nødvendig at vi begynner å tenke nytt rundt våre forbruksmønstre.


Vi må kjøpe mindre, ta bedre vare på tingene ved å reparere og vedlikeholde, låne og leie mer og bruke om igjen i stedet for å kaste.


Vi lyser derfor ut prosjektmidler til næringsutvikling som fremmer sirkulærøkonomi, og vi søker prosjekter i hele vårt langstrakte Asker. Det kan gis støtte til prosjekter hos helt ferske grønne gründere eller hos mer etablerte bedrifter.
Søknader om samarbeidsprosjekter ønskes spesielt velkommen.


Asker kommune er i startfasen av å utvikle Omigjen, et