1,4 mill i støtte til 15 lokale bedrifter i Asker

Oppdatert: 23. des. 2020

Asker kommune i samarbeid med Asker Næringsforening og Askershus Næringshage kan med glede bekrefte at det er blitt tatt en avgjørelse på hvilke bedrifter som får støtte under ordningen ekstraordinært kommunalt næringsfond i Asker kommune.


41 søkere hadde ved søknadsfristen 10.desember søkt om nær 6 mnok. i støtte.


Det er nå blitt valgt ut og kåret 15 bedrifter som har vist til nytenkende omstillingstiltak med positive ringeffekter. Samlet beløp som utbetales i støtte er 1,4 mnok. De aller fleste er tildelt det beløp de søkte om.

Styringsgruppen har i samsvar med kriteriene vektlagt følgende i vurderingen av søknadene:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet for egen bedrift/organisasjon og/eller gir positive ringvirkninger for andre

  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting

  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Styringsgruppen opplevde nivået på søkerne som svært høyt.


Asker kommune inviterte disse 15 bedriftene til en liten markering tirsdag 22 desember kl.14:00 for utdeling av tilsagnsbrev. Lene Conradi, ordfører i Asker kommune annonserte de fortjente vinnerne.

Vi gratulerer Asker IT Consulting, Gira AS, Obær AS, Asker Musikkfestival AS, Lancelot AS, Stranheim kristelige leirsted, Expa AS, Allva AS, Elea Hellas AS, POP VINBAR AS, Rødbysætra Aktivitetsenter AS, Oslofjorden dykkesenter AS, Kalimera Norge AS, Matibox AS, EC-PLAY AS.

________________________


Oversikt over vinnerne:

  • Asker IT Consulting AS - Forprosjekt AI kompetansehus

  • Gira AS - Utvidelse av Askers mest sentrale sykkelverksted

  • Obær AS - Substratproduksjon av bringebær og bjørnebær – Hele produksjonskjeden fra rotmasse til bærhøsting

  • Asker Musikkfestival AS - Hvalstrandfestivalen – utvikling av konsertserie