1,4 mill i støtte til 15 lokale bedrifter i Asker

Oppdatert: 23. des. 2020

Asker kommune i samarbeid med Asker Næringsforening og Askershus Næringshage kan med glede bekrefte at det er blitt tatt en avgjørelse på hvilke bedrifter som får støtte under ordningen ekstraordinært kommunalt næringsfond i Asker kommune.


41 søkere hadde ved søknadsfristen 10.desember søkt om nær 6 mnok. i støtte.


Det er nå blitt valgt ut og kåret 15 bedrifter som har vist til nytenkende omstillingstiltak med positive ringeffekter. Samlet beløp som utbetales i støtte er 1,4 mnok. De aller fleste er tildelt det beløp de søkte om.

Styringsgruppen har i samsvar med kriteriene vektlagt følgende i vurderingen av søknadene:

 • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet for egen bedrift/organisasjon og/eller gir positive ringvirkninger for andre

 • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting

 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Styringsgruppen opplevde nivået på søkerne som svært høyt.


Asker kommune inviterte disse 15 bedriftene til en liten markering tirsdag 22 desember kl.14:00 for utdeling av tilsagnsbrev. Lene Conradi, ordfører i Asker kommune annonserte de fortjente vinnerne.

Vi gratulerer Asker IT Consulting, Gira AS, Obær AS, Asker Musikkfestival AS, Lancelot AS, Stranheim kristelige leirsted, Expa AS, Allva AS, Elea Hellas AS, POP VINBAR AS, Rødbysætra Aktivitetsenter AS, Oslofjorden dykkesenter AS, Kalimera Norge AS, Matibox AS, EC-PLAY AS.

________________________


Oversikt over vinnerne:

 • Asker IT Consulting AS - Forprosjekt AI kompetansehus

 • Gira AS - Utvidelse av Askers mest sentrale sykkelverksted

 • Obær AS - Substratproduksjon av bringebær og bjørnebær – Hele produksjonskjeden fra rotmasse til bærhøsting

 • Asker Musikkfestival AS - Hvalstrandfestivalen – utvikling av konsertserie

 • Lancelot AS - Søknad om støtte for kulturarrangementer

 • Stranheim kristelige leirsted - Lokal møteplass i mørketiden

 • Expa AS - Norge som feriedestinasjon

 • Allva AS - Søknad om støtte annonsørplattform

 • Elea Hellas AS - Støtte til utvikling/tilpassing av bedriften under Covid-19 pandemien

 • POP VINBAR AS - Søknad om tilskudd for omstilling - grunnet covid-19

 • Rødbysætra Aktivitetssenter AS - Kompetanseheving og spissing av tilbud

 • Oslofjorden dykkersenter AS - Miljøtiltak under vann og i strandsone, videreutdanning av stab.

 • Kalimera Norge AS - Støtte til utvikling og forbedring av bedriftens satsingsområder

 • Matibox AS - Støtte til omstilling til nye markeder og produkter

 • EC-PLAY AS - EC-Play Music - EdTech Materials


Kort om Ekstraordinært kommualt næringsfond Økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting er en følge av covid-19 utbruddet. Staten har tildelt fylkeskommuene kommunene ekstra midler til næringsfond. Viken fylkeskommune har fordelt beløpet til de ulike kommuner i Viken noe avhengig av hvor hardt de er rammet av Covid-19. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov og motvirke negative virkninger av covid-19.

Asker kommune er gjennom Viken fylkeskommune totalt tildelt 1,4 mill. kroner.

Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

 • Omstilling til nye markeder

 • Omstilling med nye produkter

 • Internopplæring

 • Samarbeidsprosjekter

 • Fellestiltak for næringsutvikling

For søknader som innbefatter tiltak hos flere bedrifter og/eller organisasjoner er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er kr 200.000. For enkeltbedrifter/organisasjoner er tilsvarende kr 100.000. Det kan ikke søkes til driftsformål.


Hvem kunne søke?

 • Bedrifter og organisasjoner registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere bedrifter/organisasjoner samarbeide om søknad/tiltak.

 • Bedriften/organisasjonen må ha adresse i Asker og ha hatt en omsetning > kr 100.000 siste regnskapsår. Normalt mindre enn 10 ansatte, men unntak kan gjøres for noe større foretak.

 • Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.


203 visninger0 kommentarer