1 million kroner i omstillingsfond for rammede bedrifter i Asker

Oppdatert: feb. 17Kort om ordningen Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet et omstillingsfond. Asker kommune skal etter konkurranse totalt tildele kr.1.000.000,- til Asker-registrerte foretak som søker ordningen.

Hva innebærer i støtten? Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

  • Omstilling til nye markeder

  • Omstilling med nye produkter

  • Samarbeidsprosjekter

  • Fellestiltak for næringsutvikling

Begrensninger

  • Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

  • Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

  • Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader. Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket - maksimalt 600 kroner per time.

Søknaden vurderes ut fra antall søkere som fyller kriteriene og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting.


Bedrifter som er særlig rammet av de lokale forskriftene blir prioritert.