12 bedrifter mottok midler fra omstillingsfond i Askerpakke 2

Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet et omstillingsfond for bedrifter som er rammet av Korona. Midlene skal gå til konkrete omstillingstiltak for å styrke selskapet sitt til å bli mer robust, i en ellers turbulent periode.

Blant 46 søkere ble det valgt ut 12 bedrifter som har vist et sterkt behov i disse tøffe tider. Bedriftene skal også gjennomføre tydelige omstillingstiltak til nye markeder og produkter. Samtidig bidrar disse tiltakene til samarbeid mellom aktører og generell næringsutvikling i regionen.

Vinnerne fra Ekstraordinært kommunalt næringsfond i 2020Disse bedriftene fikk støtte i omstillingsfondet:

 • Bokhandleren på Tofte

 • Asbaracoa

 • Asker sentrum

 • Spikkestad Café

 • MNB AS (Xponella)

 • Factory Light Festival

 • INTERMEZZO restaurant

 • Hovdan.com AS

 • Wettre Bryggeri AS

 • Vivamart

 • Rosmara

Detaljer i omstillingsfond:


Hvilke type tiltak kan man søke om støtte til:

 • Omstilling til nye markeder

 • Omstilling med nye produkter

 • Samarbeidsprosjekter

 • Fellestiltak for næringsutvikling

Hvem kunne søke?

 • Bedrifter og organisasjoner registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere bedrifter/organisasjoner samarbeide om søknad/tiltak.

 • Bedriften/organisasjonen må ha adresse i Asker og ha hatt en omsetning minimum kr 100.000 siste regnskapsår.

 • Bedriften må ha normalt færre enn 10 ansatte, men unntak kan gjøres for noe større bedrifter.

 • Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.


Les mer om støtteordninger i Askerpakke 2

94 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle