18 selskaper fikk utdelt 2,9 mnok i støtte fra Asker kommune

Torsdag 14. oktober fikk 18 Asker-bedrifter utdelt til sammen 2,9 millioner kroner i omstillingstøtte og innovasjonsprosjekter av Asker kommune. Begge ordningene er en den del av Askerpakke 3 - en krisepakke for næringslivet under covid-19. Styringsgruppen (Asker kommune, Asker Næringsforening og Askershus) har i denne omgang også hentet inn en ekstern jury for å evaluere søknads-kandidatene. Dette resulterte med 18 sterke og ulike kandidater. Les mer om de enkelte selskapene under.

8 spennnende innovasjons-prosjekter

8 gründere mottok til sammen for 1,4 mnok i støtte for innovasjonsprosjekter. Støtten skal være med å bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene. Støtten er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger. Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent. Vi gratulerer Ecofric, Turbobla, EC-Play, Shapemaker, Marine Pro, Infraspace, Vivamart og Versabatt.

Les mer om gründer og innovasjonsfond og utlysningen her Oversikten over vinnerne:

Ecofric

Forenkle kategoriseringen av bedrifter i forbindelse med EU-taksonomien

Turbobla

Turbobla Adventure

EC-Play

Music EdTech ScaleUp 21/22