Asker kommune gir ut støtte til innovasjonsprosjekter - frist 1. april

Frem til 1. april kan alle bedrifter i Asker kommune søke om støtte opptil kr. 300.000,- til utvalgte innovasjonsprosjekter.


Asker kommune har satt en ramme på 1,5 mill. kroner til innovasjonsprosjekter for våren 2021. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.


Hva innebærer i støtten?

Midlene som tildeles i dette fondet er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger. Eksempler på slike tilskuddsordninger kan være:

  • Innovasjon Norge. (miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd, internasjonale forprosjekter etc. ).

  • Forskningsrådet

  • DOGA

  • Regional Forskningsfond

  • Viken fylkeskommune

  • m.fl

Maks støtte pr. prosjekt kr.300.000,-. Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.


Søknadsprosess

Søknadsfristen er 1. april 2021. Send søknad til fond2021@askershus.no. Etter søknadsfristen utpeker en jury 4-8 caser, bedrifter eller utviklingsprosjekt som vinnere. Midlene fra innovasjonsfondet tildeles vinnerne og utbetales i takt med prosjektenes framdriftsplan. Godkjenning fra den statlige eller den regionale tilskuddsordningen må foreligge senest innen 1. november 2021. Eventuelle spørsmål sendes til: post@askershus.no Se opptak fra informasjonswebinar

Se hvilke bedrifter som fikk støtte til innovasjonsprosjekter i 2020

422 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle