Asker kommune lanserer konkurranse om gode forretningsideer

Oppdatert: sep. 14Covid-19 pandemien og smitteverntiltak har hatt store konsekvenser for norske bedrifter. Omstilling har blitt til den nye normalen. Nye tjenester og produkter vil se dagens lys. Men hvilke? Asker kommune ved formannskapet utlyser nå en konkurranse for å kåre de beste og begrunnede ideer om forslag for nye tjenester og produkter. Her jaktes ideer for den nye fremtid - også i Asker.

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling i alle tjenesteområder, på tvers av tjenesteområdene og i samarbeide med andre aktører. For å lykkes skal Asker kommune inkludere og samarbeide med næringsliv, forskning, akademia og andre kommuner og offentlige aktører i utarbeidelse av fremtidens løsninger.


Kort om ordningen:

Avhengig av tema eller løsning må det jobbes i et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Asker kommune har som visjon å bli ledende i landet på næringsutvikling, og har valgt følgende områder som skal bidra til dette. Det oppfordres til at ideene skal støtte opp mot én eller flere av områder nevnt under:

● Digitale løsninger

● Eksisterende næringer

● Gründerskap og innovasjonsmiljøer

● Landbruk

● Opplevelsesnæringer

● Nye næringer

● Grønn konkurransekraft

Asker kommune v/formannskapet forbeholder seg rett til publisering overfor media og næringslivet. Det er bevilget 1 mnok til denne ordningen. Egen jury velger ut de 7 beste kandidatene som kan få tildelt følgende: