Askerpakke 4 - koronastøtte

Oppdatert: 4. feb.

Kommunedirektøren forskutterer en Askerpakke4 med totalramme på kr. 14,86 mill. som inkluderer tilsagn på kr. 4,36 mill. fra kommunal kompensasjonsordning runde seks. Kompensasjonsordningen skal gi støtte (kompensasjon) for å avlaste små virksomheter som har vært påført tap/skade av nasjonale smitteverntiltak og samfunnets nedstenging de siste 3 måneder.


Fire ordninger

Askerpakke 4 bestående av fire ordninger hvorav to er søkbare. Ordningene er:​

Skjenkestøtte (Staten) – 2 millioner kroner. (tilskudd umiddelbart fordelt etter 2021 skjenkeavgiftens størrelse til de med bevilling og som er i drift. Søknad ikke nødvendig. 4 millioner kroner fra runde 6 er allerede utbetalt etter samme modell i desember 2021.​

Kompensasjon for tap og skade (Staten) – 8 millioner kroner. ​ Ordningen skal gi kompensasjon til små virksomheter som er påført tap/skade som følge av nasjonale smittevernstiltak og samfunnets nedstengning de siste tre månedene - noen også siste seks måneder. Søknad nødvendig gjennom egen portal.

Rådføringskanalen – utvidet tilbud (Staten) – 350 000 kroner. ​ Ordningen dekker inntil 10 timers kostnadsfri juridisk og økonomisk rådgivning til virksomheter som ønsker bistand knyttet til kompensasjonsordninger og andre spørsmål grunnet koronapandemien. Kort søknad nødvendig.

Refusjon av skjenkeavgift 2022 (Asker kommune) – 500 000 kroner ved at det ikke innkreves skjenkeavgift for 2022.​

Hvem kan søke?

  • Virksomheter som foregår i Asker, og som er i drift​

  • Virksomheter med maksimalt 10 ansatte *​

  • Virksomheter med maksimalt 10 millioner kroner i årlig omsetning*​

  • Virksomheten skal ikke tidligere ha mottatt kompensasjon fra stat og/eller kommune for lokale ​og nasjonale smitteverntiltak for samme formål, og heller ikke søke slike​

  • Virksomheten skal ha betalt alle offentlige skatter og avgifter som reelt er forfalt ​

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges​. Ordningene ses i sammenheng, og ingen vil kunne motta mer enn maksimalt 500 000 kroner totalt på de fire ordningene.

Juryen ​foretar en skjønnsmessige vurdering på grunnlag av disse kriteriene.

*) Virksomheter som er i tvil- eller ikke innfrir alle disse kriteriene - oppfordres til å søke.

Frister og behandling av søknad​

Søknadsfristen er 14 februar.


Søknadene behandles raskt, og tilsagn om støtte kan forventes å bli gitt i løpet av februar. ​Utbetaling vil deretter skje i mars.

127 visninger0 kommentarer