Bli med på læringslaboratorium i sosialt entreprenørskap i Asker

Når: Onsdag 15. desember 2021 kl. 10:00 - 13:00 Hvor: SEIL (Senter for Innovasjon og Læring), AskerAsker kommune har en særskilt satsning på å tiltrekke og støtte opp om gründere/ entreprenører som ønsker å starte bedrift i kommunen. I temaplan for næring 2020 – 2032 skal Asker kommune sammen med næringslivet tilrettelegge for sosiale entreprenører. Utgangspunktet for Asker kommune er at sosiale entreprenør på sikt skal ha en økonomisk bunnlinje og drive forretningsmessig.


Hvilken rolle burde sosialt entreprenørskap spille i utvikling av nye tjenester? Og hvilke løsninger trenger vi i Asker?


15. desember kl.10:00 – 13:00 inviterer vi deg til et læringslaboratorium om sosialt entreprenørskap på SEIL (Senter for Innovasjon og læring) i Asker. Dette er vår første møteplass hvor sosiale entreprenører, offentlig organisasjoner, kommuner og privat næringsliv i Asker treffes.


Læringslaboratoriumet er finansiert av Asker kommune og er en del et startupkurs for sosiale gründere i Asker, som har blitt gjennomført denne høsten. Kurset er en del av Askerpakke2 (krisepakke for næringslivet). 15. desember blir deres siste kursdag, hvor de får mulighet til å dele sine forretningsideer.


Gjennom dette læringslaboratorium vil vi gjøre tre ting:

1. Dele med deg/dere hvor viktig sosiale entreprenørskap er for næringsliv og offentlige aktører.