Bli med på læringslaboratorium i sosialt entreprenørskap i Asker

Når: Onsdag 15. desember 2021 kl. 10:00 - 13:00 Hvor: SEIL (Senter for Innovasjon og Læring), AskerAsker kommune har en særskilt satsning på å tiltrekke og støtte opp om gründere/ entreprenører som ønsker å starte bedrift i kommunen. I temaplan for næring 2020 – 2032 skal Asker kommune sammen med næringslivet tilrettelegge for sosiale entreprenører. Utgangspunktet for Asker kommune er at sosiale entreprenør på sikt skal ha en økonomisk bunnlinje og drive forretningsmessig.


Hvilken rolle burde sosialt entreprenørskap spille i utvikling av nye tjenester? Og hvilke løsninger trenger vi i Asker?


15. desember kl.10:00 – 13:00 inviterer vi deg til et læringslaboratorium om sosialt entreprenørskap på SEIL (Senter for Innovasjon og læring) i Asker. Dette er vår første møteplass hvor sosiale entreprenører, offentlig organisasjoner, kommuner og privat næringsliv i Asker treffes.


Læringslaboratoriumet er finansiert av Asker kommune og er en del et startupkurs for sosiale gründere i Asker, som har blitt gjennomført denne høsten. Kurset er en del av Askerpakke2 (krisepakke for næringslivet). 15. desember blir deres siste kursdag, hvor de får mulighet til å dele sine forretningsideer.


Gjennom dette læringslaboratorium vil vi gjøre tre ting:

1. Dele med deg/dere hvor viktig sosiale entreprenørskap er for næringsliv og offentlige aktører.

2. Diskutere – hvilken rolle burde sosialt entreprenørskap spille i utvikling av nye tjenester? Hvilke løsninger trenger vi i Asker?

3. Sørge for at de sosiale entreprenørene som deltar, får tilbakemeldinger på sine forretningsideer og mekanismer å jobbe videre med. Sosiale gründerne som deltar på kurset fremmer rekke ulike løsninger innenfor inkludering, mangfold og integrering som kan være relevant for flere sektorer i Asker kommune og næringsliv.


Hvem burde delta?

Aktører i offentlig organisasjoner, kommune og privat næringsliv.


Bakgrunn for startupkurs for sosiale entreprenører og Læringslaboratorium:

Kurset er finansiert av Askerpakke2 og Asker kommune og gjennomføres i regi av Etablerertjenesten i Asker og Bærum, Askershus og Sosenteriet.


Kursholder, Camilla Bilstad Johannessen er gründer og har jobbet i gründer og vekstmiljøene i Vestfold og Telemark. Vet hvordan virkemiddelapparatet er organisert og hvilke styrker og svakheter det oppleves å ha fra målgruppens side. Vært prosjektleder i Vestfold og Telemark, med ansvar for å utvikle nye produkter i virkemiddelapparatet for egenetablering blant innvandrere, og vært bidragsyter på NHOs årskonferanse 2020 Neste trekk- løsninger for fremtiden. Arbeids og velferd -Bred kjennskap til NAVs organisering, arbeidsform og satsingsområder. Støtte og ytelsesordninger, arbeidsmarkedstiltak, organisering av det kommunale og statlige NAV og forholdet mellom NAV og arbeids og velferdsdirektoratet.


Adresse:

Senter for innovasjon og læring, Asker kommune

Lensmannslia 4, 1386 Asker


Er du usikker på om dette er relevant for deg?

Ta kontakt med Kursholder Camilla Bilstad Johannessen; post@vintage-baby.org (960 12 902) eller Askershus Karin Skandsen; post@askershus.no (45232395)

48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle