Etablerertjenesten søker mentorer

Oppdatert: 5. jan. 2021Askershus er med og drifter Etablerertjenesten i Asker og Bærum sammen med Asker

Næringsforening, Bærum Næringsråd og Kvinner.


Etablerertjenesten starter i januar 2021 opp sitt populære Mentorprogram, nå for 17. gang.


Kunne du tenke deg å være mentor?

Som mentor er din oppgave å dele av din kompetanse,

støtte, veilede og utfordre mentée på veien mot det mål vedkommende setter for sin

bedrift. Du følger mentée gjennom et helt år; gjennom tre fellessamlinger med alle

mentorer og mentées, med møter med din mentée og ved telefonisk kontakt. Hvor og når

dere møtes bestemmer dere selv.


Vi har behov for mentorer innen alle bransjer og fagfelt. Oppdraget er honorert.

 

Er du interessert i å høre mer? Ta kontakt med leder for programmet, Marit H. Silseth på tlf.

90734964, eller Etablerertjenesten på tlf 02314.


95 visninger0 kommentarer