Gründere vinner støtte til innovasjonsprosjekter

Oppdatert: juni 8

Asker kommune satt denne våren en ramme på 1,5 mill. kroner til fondet "Støtte til innovasjonsprosjekter". Dette resulterte med 14 vinnere blant 33 sterke kandidater.


Onsdag 2. juni ble disse 14 bedriftene invitert til Asker kommune for utdeling av tilsagnsbrev av Ordfører, Lene Conradi. Se oversikt over vinnerne og tittel på prosjekt under.

Bakgrunn for gründer og innovasjonsfond Fondet er en del av Askerpakke 2 - en krisepakke for næringslivet under covid-19. I utfordringene rundt koronakrisen utviklet Asker kommune et gründer- og innovasjonsfond. Dette fondet skal være med å bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene. Støtten er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger. Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.Les mer om Askerpakken


14 selskaper fikk støtte

  • Apprend.ly - Kommersialisering av Apprend.ly

  • Enviot - Kommersialisering av sensor for luftkvalitet i inneklima

  • Infraspace - Digital plattform for bærekraftig infrastrukturplanlegging

  • Alphared Healthtech - Kommersialisering av håndholdt laser-enhet

  • Aktiv3D - Create virtual torus for any physical space

  • MarinePro - Kommersialisere miljøvennlig skrogmatte for fritidsbåter opp til 25 fot