Inviterer næringslivet til workshop 28 mars

Oppdatert: 20. mars 2019
AskersHus AS fikk i fjor midler fra Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Asker kommune, Bærum kommune, Røyken kommune og Hurum kommune til et forprosjekt i nye Asker/Bærum. Mandatet for forprosjektet er å avdekke om det er grunnlag for AskersHus til å ta en større regional rolle som innovasjonsaktør gjennom etablering av «Viken kunnskapspark» med inkubatortjenester som sertifisert Siva-inkubator.

I den forbindelse har nå gjennomført (klikk på linkene nedenfor for nedlasting):

- næringsanalyse

- intervjuer

- spørreundersøkelse

AskersHus AS arrangerer denne workshopen som den siste aktiviteten i forprosjektet. På Workshopen vil næringslivsundersøkelsen bli presentert og diskutert. Avslutningsvis vil det bli gjennomført en paneldebatt med deltakere fra akademia, næringsliv i tillegg til regionens næringssjefer.

Ønsker du å delta? Følg påmeldingen på denne linken


Tid og sted

Torsdag, 28. mars Kl. 08:30 – 15:00

Kunnskapsenteret i Sandvika Otto Sverdrups