Lansering av Askerpakke 3 - koronastøtte til lokalt næringsliv

Askerpakke3 for sommeren 2021 er nå lyst ut, sammen med nye midler fra Staten - Ventilordning 2.

Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner. Tiltakene er ment som et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

Følgende ordninger er nå lansert:

 • Gründer og innovasjonsfond: Støtte til innovasjonsprosjekter i Asker

 • Ramme på 1,5 mnok

 • Søknadsfrist 15. august

 • Omstillingsfond/-tiltak til rammede virksomheter i Asker

 • Ramme på 1,5 mnok

 • Søknadsfrist 15. august

 • Ventilordningen del 1: nye søkere. kompensasjon til rammede virksomheter i Asker

 • Ramme på 6mnok

 • Søknadsfrist 24. juni

 • Ventilordningen del 2: kommunal kompensasjon til virksomheter i Asker

 • Ramme på 6,917 mnok

 • Søknadsfrist 24. juni

 • Kompensasjon for rammede virksomheter i Asker i næringer som har falt utenfor korona-ordningene

 • Ramme på 2,5 mnok

 • Søknadsfrist 24. juni

Asker Næringsforening inviterer til dialogmøte om Askerpakke 3 og ventilordningen del 2 Når: 14. juni kl. 14:00 - 15:00

Hvor: Webinar

Meld deg på her

90 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle