Besøksadresse

AskersHus AS
Drengsrudhagen 6
1385 Asker

Organisasjonsnummer: 986 481 486
Kontonummer: 8601 769 4342

© 2019 av AskersHus  

 • Facebook - Hvit Circle
 • Twitter - Hvit Circle
 • Pinterest - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle
 • Askershus Næringshage

Ledig stilling i AskersHus ASBrenner du for gründerskap og næringsutvikling?

AskersHus er godkjent næringshage og er etter emisjon i 2016 eid av 20 aktive eiere fra næringslivet og det offentlige. AskersHus drifter co-working miljøet Viken Space med 80 gründere, er ansvarlig for Etablerertjenesten i nye Asker og Bærum og gjør ulike utviklingsprosjekter. Selskapet planlegger for 3 ansatte og innleide prosjektledere i 2020, og budsjettet vil være ca 6 mnok.

DAGLIG LEDER Nåværende daglig leder vil fra årsskiftet fratre for å etablere ny virksomhet, og vi søker hans etterfølger til videreutvikling og posisjonering av AskersHus.

For å lykkes må du være sulten på utfordringer og ha et genuint ønske om å skape vekst!

Ansvarsområder

 • Strategisk-, drifts- og resultatansvar

 • Skaffe nye prosjekt,

 • følge de opp og legge tilrette for vekst i gründermiljøet

 • Etablere nettverk for gründere i samarbeid med andre næringsmiljøer

 • Etablere læringsarenaer for gründere

 • Bidra til at Asker blir ledende på næringsutvikling gjennom konkret tilrettelegging


Kvalifikasjoner

 • God forretningsforståelse og gjerne erfaring fra etablering av egen virksomhet

 • Prosjektledererfaring med gode resultater

 • Gjerne høyere relevant utdanning/spesialisering i entreprenørskap 

 • Gode kunnskaper om lokale og regionale politiske prosesser

 • Evne til å bygge nettverk 

Personlige egenskaper

 • Strategisk med høy gjennomføringsevne

 • Proaktiv og energisk

 • Solide relasjonsegenskaper

 • Innovativ og nytenkende

Vi tilbyr

 • En utfordrende lederstilling

 • En sentral rolle i et utviklingsmiljø med høye ambisjoner

 • Muligheten til å utvikle et sterkt fagmiljø

 • God fast lønn samt bonus

Om AskersHus

AskersHus er en operativ drivkraft for næringsutvikling og vekst i Asker-regionen med miljøer og servicefunksjoner knyttet til gründerskap, nyskaping, næringsservice og -prosjekter for næringslivet og det offentlige.

Kortfattet søknad sendes Assessit AS v/ aro@assessit.no innen 21.11.2019. Se også annonsen på finn.no

For nærmere opplysninger kan Anita Røed, tlf. 94168501 og Knut Krogsæter, tlf. 93019289 hos Assessit AS eller styreleder i AskersHus AS, Bjørn Langvik, tlf. 906 56 683 kontaktes.

124 visninger