Nominer "Årets gründer 2020" i Asker og BærumFor sjette gang skal det deles ut en pris på kr 25.000 til en gründer fra Asker eller Bærum som har utmerket seg spesielt og har lykkes med sin lille eller store idé. Vi søker i disse dager etter gode kandidater og ønsker innspill innen 31. oktober.


Kandidaten

• må ha sin næringsvirksomhet i Asker eller Bærum

• ha etablert sin virksomhet i løpet av de siste fem år

• kan velges fra alle næringskategorier/bransjer

Det legges vekt på følgende ved rangering: • Lønnsomhet og verdiskaping

• Synlighet lokalt

• Samarbeidsvilje med andre næringsaktører

Prisen gis ut av Asker kommune og Bærum kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Budstikka, Bærum Næringsråd, KIB (Kvinner i Business) og NHO Viken. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.

En jury bestående av representanter fra ovennevnte virksomheter vil velge ut årets kandidat som vil få overrakt prisen av ordførerne i Asker og Bærum i forbindelse med et hyggelig arrangement senere i høst. Send inn ditt forslag på kandidater med en kort begrunnelse. Send dette på e-post til: hilde@askern.no innen 31.oktober 2020.

101 visninger0 kommentarer