Planer om å søke midler til et innovasjonsprosjekt?

Frem til 1. juni kan alle gründere i Asker kommune søke om støtte opptil kr.300.000,- (!) til utvalgte innovasjonsprosjekter.

Mai 2020 lanserte Asker kommune et gründer- og innovasjonsfond. Dette fondet skal være med å bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene. Alle gründere i Asker kommune kan nå søke om midler opp til 300.000,- til innovasjonsprosjekt. Støtten er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger. Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.


Maks støtte pr. prosjekt kr.300.000,-


Søknadsfristen er 1. juni 2020.


Etter søknadsfristen utpeker en jury 4-8 caser, bedrifter eller utviklingsprosjekt som vinnere.


Midlene fra innovasjonsfondet tildeles vinnerne og utbetales i takt med prosjektenes framdriftsplan.

Søknad sendes til: fond2020@askershus.no.

54 visninger0 kommentarer