• Askershus Næringshage

Ser at etterspørselen av etablerertjenesten øker i regionen


Tilbyr gratis grunnkurs og råd til oppstartsbedrifter

Etablerertjenesten i Akershus er et tilbud til alle i fylket som ønsker å etablere egen bedrift. Vi tilbyr veiledning og kurs, knyttet til etablering av egen virksomhet. Både veiledningstimer og grunnkursene som arrangeres i jevne mellomrom er gratis. Dette skaper også stor interesse blant gründere i regionen.


"Tilbudet er populært og det er mange her i kommunen som vil starte egen virksomhet. Vi har allerede hatt 15 personer inne til veiledning ved Røyken-avdelingen bare i 2019" Hilde Thorud i Røyken Næringsråd


Førstelinjetjenesten

Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum og Akershus fylkeskommune. Tjenesten drives av AskersHus sammen med Asker Næringsråd, Bærum Næringsråd og Kvinner i Business.

Årlig registrerer vi rundt 1000 påmeldinger til kursene våre. Etablererstjenesten hjelper deg å komme raskere og sikrere i gang med virksomheten, og utvikle en mer robust og lønnsom forretningsvirksomhet. Dette oppnår dem sammen ved å veilede og øke kompetansen din via opplæring og nettverksbygging.RHA - Røyken og Hurum Avis skrev artikkel om etablerertjenesten i 4 mars. Les mer fra artikkelen her


Ønsker du å vite mer om Etablerertjensten? Les mer som Etablerertjenesten0 visninger

Besøksadresse

AskersHus AS
Drengsrudhagen 6
1385 Asker

Organisasjonsnummer: 986 481 486
Kontonummer: 8601 769 4342

© 2019 av AskersHus  

  • Facebook - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle