Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2021

Viken fylkeskommune lyser ut midler til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring for å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon, som følge av koronapandemien. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. Søknadsfristen er 1. mars 2021


Hvem kan søke? 

Bedrifter som på grunn av Covid-19 situasjonen gjennomfører en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften.  

Alle bedrifter uansett størrelse eller bransje kan søke så lenge de har ansatte. Søker skal ha forretningsadresse og hoveddelen av sin virksomhet i Viken fylke.  

Bedrifter som oppfyller kravene over kan søke om inntil kr 700 000 i tilskudd.

Hva kan det gis støtte til? 

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel: 

  • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne 

  • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt 

  • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger 

  • Datasikkerhet 

  • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder  

  • Gi arbeidstakere norskopplæring 

Dette utelukker ikke andre områder. 

Hvordan søke? 

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no. 

Søknadsfrist 1. mars 2021 Les mer om utlysningen her121 visninger0 kommentarer