Stort behov for en inkubator i regionen, men er SIVA-modell veien å gå?

Torsdag 28. mars inviterte AskersHus AS næringsliv, akademia og offentlige aktører til workshop, hvor man ønsket å avdekke om det var grunnlag for å etablere en SIVA-sertifisert inkubator i regionen. Workshopen var en avslutning på et forprosjekt i regi av AskersHus AS, som har pågått siden juni 2018. I prosjektperioden er det blitt gjennomført en næringslivsundersøkelse (link til undersøkelse), og resultatene fra denne undersøkelsen ble presentert for næringslivsinteresserte deltagere fra hele Asker og Bærum regionen. I tillegg var representanter fra Simula, OsloMet, fylkeskommunen, virkemiddelapparatet og kommunene Røyken, Hurum, Asker og Bærum tilstede.

Møteleder var Per S Thoresen, som loste forsamlingen trygt gjennom et tett program med gründercase og synspunkter fra ulike innovasjonsmiljøer. Workshopen ble ledet av Øystein Fossen, og det var gjennom dette gruppearbeidet at resultatene fra næringslivsundersøkelsen ble grundig debattert.


Konklusjonen fra gruppearbeidet var klar: - Det er et stort behov for å etablere ett eller flere inkubatormiljøer i regionen.


Avslutningsvis ble det gjennomført en paneldebatt med næringssjefene Morten Bastrup, Tore Gulli og Asbjørn Flo. I tillegg representerte Mariann Aasen (Simula-skolen) og Steinar Olberg (OsloMet) akademia og Kerstin Krohg gründerne i debatten. Alle debattantene var enige i at det er et stort behov for å etablere ett eller flere inkubatormiljøer i regionen. De så på dette som et svært viktig samarbeidsprosjekt for hele regionen. De var imidlertid skeptiske til hvorvidt inkubatoren(e) nødvendigvis skulle være en Siva-inkubator. Man mente at regionen har styrke nok til å etablere inkubatorer sammen med hjørnesteinsbedrifter og involvere disse sammen med fagforening og sentrale næringslivsorganisasjoner, kommunene i tillegg til akademia. Det ble også hevdet at innretningen og spissingen av en inkubator i Asker og Bærum ville bli mer målrettet og spesifikk for regionens behov dersom den ikke var en del av et rigid SIVA opplegg.

Deltagerne i paneldebatten var noe skeptiske til hvorvidt en fremtidig kunnskapspark skulle ha «Viken» i navnet, men at dette og lokalisering måtte man uansett måtte komme tilbake til.Inkubator som skaper verdi for hele regionen

- Det er stor forskjell på Hurum og Fornebu – geografisk- og kulturmessig. Vi hører hvor stor forskjell det er mellom Bærum og Hurum, og det må man ta med seg. Og det påvirker hva det er behov for. Det burde også være forskjell på de tilbudene man gir. Det er forskjell på en bedrift som starter på kjøkkenbordet på Tofte eller på Snarøya, kontra en bedrift som har en høyteknologi som starter noe som raskt kan bli spist av de store haiene." Marianne Aasen, Simula