PÅGÅENDE PROSJEKTER

Etablerertjenesten

Førstelinjetjenesten for oppstartselskaper i samarbeid med Asker næringsråd, Bærum næringsråd, Hurum næringsråd, Røyken næringsråd og Kvinner i Business

VIKEN SPACE

Nytt og innovativt kontorlandskap i Asker

5

prosjekter

2019

Viken Tech

Viken Kunnskapspark m/SIVA-sertifisert inkubator

Etablerertjenesten nye Asker og Bærum 2018-2020

Viken Community

Strategisk næringsplan - Asker kommune

5,9mill

5

prosjekter

2016

Startup Forum 2

IMDI - gründere fremmedspråkelige

IMDI - veiledning for å sikre prosjekt

Etableringstjenesten - Kontor

Etableringstjenesten - veiledning

1,7mill

2

prosjekter

2017

Tech Hub

Kompetanse og treningsprogram for salg SMB

2,1mill

3

prosjekter

2015

Startup Forum 1

Bidrag til prosjekt innhold/eiere Askershus

Second Homes, andel AskersHus

1,5mill

2

prosjekter

2014

Næringslivets servicekontor

Etablering av læringsklynge

485 000,-

2

prosjekter

2013

Næringslivets servicekontor

Campus Asker - Hovedprosjekt

1,3mill

3

prosjekter

2012

Strukturere næringshagekonsept

Campus Asker - Forprosjekt

Tilrettelegging AskerHus 

950 000,-

5

prosjekter

2018

Viken Tech

Viken Kunnskapspark m/SIVA-sertifisert inkubator

Etablerertjenesten nye Asker og Bærum 2018-2020

Eierskifte

Strategisk næringsplan - Asker kommune

BIA - X

5,9mill

Besøksadresse

AskersHus AS
Drengsrudhagen 6
1385 Asker

Organisasjonsnummer: 986 481 486
Kontonummer: 8601 769 4342

© 2019 av AskersHus  

  • Facebook - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle