Næringlivets Servicekontor

AskersHus Næringshage holder til i «gamle» Tomra-bygget – Drammensveien 915 – samlokalisert med Asker kommunes Kunnskapssenter. Lokalene er på ca. 600 kvm og ligger i 1. etasje (inngang B) og rommer 12 cellekontorer og 12 kontorplasser i landskap.

Næringslivets Servicekontor er «Node» for bedret regional kjennskap/kunnskap til- og anvendelse av bl.a. virkemidler (FoU) fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn, Hovedstadens Regionale Forskingsfond etc..

 

Kontakt oss ved interesse

Kontakt Oss

Campus Asker

AskersHus Næringshage holder til i «gamle» Tomra-bygget – Drammensveien 915 – samlokalisert med Asker kommunes Kunnskapssenter. Lokalene er på ca. 600 kvm og ligger i 1. etasje (inngang B) og rommer 12 cellekontorer og 12 kontorplasser i landskap.

Campus Asker er opplæringsenhet for spesialisering , etter og videreutdanning.

Formålet er å tilby spesialisering, etter- og videreutdanning til næringslivet og offentlig forvaltning i Asker-regionen.

Våre kurs er basert på  «Blended learning» - en sammensatt undervisningsform av forelesninger, selvstudium, gruppearbeider og kollokvier. Alle fellesaktiviteterforegår i Asker – i Drammensveien 915.

Kontakt Oss

Rugekassen

AskersHus Næringshage holder til i «gamle» Tomra-bygget – Drammensveien 915 – samlokalisert med Asker kommunes Kunnskapssenter. Lokalene er på ca. 600 kvm og ligger i 1. etasje (inngang B) og rommer 12 cellekontorer og 12 kontorplasser i landskap.

Dette inneholder inkubatorplasser for entreprenører, grundere, og nystartede virksomheter.

Her får gründere profesjonell hjelp til å utvikle sin bedrift og sine ideer. Dette innebærer bistand til forretningsutvikling, markedsføring og mentorordninger.

Du kommer i et flerfaglig miljø av likesinnede, og kommer i og kan ta del i et uformelt veilednings - og mentornettverk av erfarne mennesker

I tillegg får inkubatorbedriftene tilgang på lokaler og støttefunksjoner.

 

Kontakt oss ved interesse

Kontakt Oss

Ressurspoolen

AskersHus Næringshage holder til i «gamle» Tomra-bygget – Drammensveien 915 – samlokalisert med Asker kommunes Kunnskapssenter. Lokalene er på ca. 600 kvm og ligger i 1. etasje (inngang B) og rommer 12 cellekontorer og 12 kontorplasser i landskap.

Ressurspoolen er et fysisk og virtuelt kunnskaps og kompetansenettverk.

Målet med våre tilbud er å hjelpe deg til å komme raskere og sikrere i gang med virksomheten, og utvikle en mer robust og lønnsom forretningsvirksomhet. Dette oppnår vi sammen ved å veilede og øke kompetansen din via opplæring og nettverksbygging.

De som har leier plass i Ressurspoolen bør være forberedt på å gi noe av sin kunnskap til grundere som er plassert i de samme lokaler, eller bidra til felles-prosjekter.

Kontakt Oss