«Viken Community» er et samarbeidsprosjekt mellom aktørene i etablerertjenesten i Akershus og som dekker alle de fire delregionene i Akershus (Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike).

Regionalt Innovasjonsprogram For oslo og akershus 2019

«Viken Community» skal samle etablerere og oppstartsbedrifter i Akershus i et felles nettverk.

 

Nettverket skal kjennetegnes ved at oppstartsbedrifter velger å samarbeide om å utvikle og dele ulike ressurser, kunnskap og teknologi, og at de samarbeider om aktiviteter som går utover det hver enkelt bedrift klarer å gjennomføre på egen hånd.

 

Målet er å skape en felles og åpen arena på tvers av delregionene, hvor alle kan lære av hverandre, dele kunnskap, skape nettverk, bli inspirert og få tilgang til viktige ressurser etter eget behov. 

Samarbeidspartnere for prosjektet: Business Lillestrøm, Norges Vel og AskersHus. 

Gründernettverk

Viken Community utvikler nå en felles plattform som skal gi gründerne en enkel og god oversikt over hva som finnes i Akershus av: gründere, innovasjonsmiljø og leverandører knyttet til gründere. 

Fysiske møteplasser

Høsten 2019 vil aktørene i de fire delregionene i Akershus (Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike)  skape en møteplass for lokale gründere. 

Jeg vil ha mer informasjon om gründernettverket - meld meg på listen

Besøksadresse

AskersHus AS
Drengsrudhagen 6
1385 Asker

Organisasjonsnummer: 986 481 486
Kontonummer: 8601 769 4342

© 2019 av AskersHus  

  • Facebook - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle