VKP_logo_decentworkSDG.png

AskersHus gjennomfører et forprosjekt for å utrede mulighetene for å etablere en «Viken Kunnskapspark» med en SIVA-sertifisert inkubator i Vestregionen (Bærum, Asker, Røyken og Hurum).

FORPROSJEKT

Viken Kunnskapspark OG 

sIVA-SERTIFISERT Inkubator

Mandatet for forprosjektet er å avdekke om det er grunnlag for AskersHus til å ta en større regional rolle (geografisk nedslagsfelt: Nye Asker + Bærum) som innovasjonsaktør med etablering av «Viken kunnskapspark», som også skal kunne tilby inkubatortjenester gjennom å bli sertifisert som en Siva-inkubator.

 

Nye Asker og Bærum har et næringsliv som opererer stort på det internasjonale markedet og som også er blant de med forsknings- og innovasjonsintensive i landet. En siva-sertifisert inkubator knyttet til AskersHus vil kunne være tett på bedrifter og ideer med vekstpotensial og ambisjoner om å nå et nasjonalt/internasjonalt marked.

E_SDG_logo_No UN Emblem_square_rgb.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-08.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-11.png
E_SDG goals_icons-individual-rgb-17.png

40

intervjuer av næringslivsledere

250

innspill fra

lokale bedrifter

4

involverte

kommuner

Prosjekt-teamet

sh-rune-resset.jpg

Rune Resset,

(AskersHus AS)

Prosjektleder

 • Grey LinkedIn Icon
per-s-thoresen.jpg

Per Thoresen,

(eks. Takeda/Nycomed) Møteleder

 • Grey LinkedIn Icon
ole-jorgen-hognes.jpg

Ole Jørgen Høgnes (Danske Bank)

Askers næringsliv

 • Grey LinkedIn Icon
dag-fredrik-zeiner-gundersen.jpg

Dag Zeiner-Gundersen (Norrønt)

Røykens næringsliv

 • Grey LinkedIn Icon
ane-m-svart-hvitt.jpg

Ane M Mjaaseth (Bærum Næringsråd)

Bærums næringsliv

 • Grey LinkedIn Icon
torger-reve.jpg

Torger Reve

(BI)

Akademia

 • Grey LinkedIn Icon
fredrik-syversen.jpg

Fredrik Syversen

(IKT Norge)

Oslo Startup Ecosystem

 • Grey LinkedIn Icon
bjørnharald.jpeg

 Bjørn Harald Hansen (Ontogeny Group) forretningsutvikler

 • Grey LinkedIn Icon

prosjektets Næringslivsundersøkelse

oppsummering

I forbindelse med forprosjektet ble det gjennomført flere aktiviteter for å kartlegge næringslivets og næringsinteressers behov for en SIVA-sertifisert inkubator i nye Asker og Bærum:

 • Intervjuene ble gjennomført for å få en dypere forståelse av hvilket behov regionens næringsliv og det innovative økosystemet eventuelt har knyttet til inkubatortjenester.​​
   

 • Spørreundersøkelse resulterte i  250 innspill fra små og større bedrifter i regionen. Dette dannet et større bilde av hvilket behov som er knyttet til inkubatortjenester. 
   

 • Næringsanalysen sammenstiller tilgjengelig informasjon om næringslivet i regionen, og gir et bilde av næringslivets innretning.

Last ned Intervjuer

Last ned Spørreundersøkelsen

Last ned Næringsanalysen

Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Inkubasjonsprogrammet til SIVA:
Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. Tjenestene gis i en tidsbegrenset periode med tett oppfølging fra ansatte i inkubatoren og det tilknyttede nettverket.

Siva kan tilby basisfinansiering, tilgang til kompetanse og nettverk samt være aktiv eier i inkubatoren sammen med flere kommiterte eiere.

Last ned SIVA´s inkubatorprogram

program-10.jpg
unnamed.png